Cơ Điện Sơn Hà - Sản xuất lắp đặt Tủ bảng điện, Tủ điện Hạ Thế, Trung thế, Tư vấn thiết kế bản vẽ miễn phí, Hỗ trợ sản xuất mẫu Thang máng cáp, Cam kết, uy tín, chất lượng, hiệu quả ...

Thông tin tài khoản ngân hàng

Thông tin tài khoản ngân hàng

+ Tài khoản công ty:

 Chủ tài khoản : Công ty TNHH Cơ điện Sơn Hà

Số tài khoản :0691 00039 0298  Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Hà Tây

+ Tài khoản cá nhân:

 Chủ tài khoản: TẠ VĂN DŨNG

Số tài khoản: 0021 00031 4024  Tại Ngân hàng Vietcombank sở giao dịch Hà Nội

HOTLINE 0982968786