Cơ Điện Sơn Hà - Sản xuất lắp đặt Tủ bảng điện, Tủ điện Hạ Thế, Trung thế, Tư vấn thiết kế bản vẽ miễn phí, Hỗ trợ sản xuất mẫu Thang máng cáp, Cam kết, uy tín, chất lượng, hiệu quả ...

Quy định chung

Quy định chung : 

  • Tên Miền và Địa chỉ giao dịch:

Website thương mại điện tử bán hàng http://codiensonha.vn do Công Ty TNHH Cơ Điện Sơn Hà quán lý, tên miền và địa chỉ giao dịch là: http://codiensonha.vn

  • Thành viên tham gia website thương mại điện tử bán hàng là các thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp được  website thương mại điện tử bán hàng http://codiensonha.vn công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ.
HOTLINE 0982968786