Cơ Điện Sơn Hà - Sản xuất lắp đặt Tủ bảng điện, Tủ điện Hạ Thế, Trung thế, Tư vấn thiết kế bản vẽ miễn phí, Hỗ trợ sản xuất mẫu Thang máng cáp, Cam kết, uy tín, chất lượng, hiệu quả ...

Tủ rack 27U chuẩn 19''

Tủ mạng 27u sâu 1000
Tủ mạng 27u sâu 1000
Mã sp: SH RACK 07

Liên hệ

Lượt xem: 620
Đặt hàng
Tủ mạng 27u sâu 800
Tủ mạng 27u sâu 800
Mã sp: SH RACK 08

Liên hệ

Lượt xem: 720
Đặt hàng
Tủ mạng 27u sâu 600
Tủ mạng 27u sâu 600
Mã sp: SH RACK 009

Liên hệ

Lượt xem: 630
Đặt hàng
SH Rack 27u Sâu 600
SH Rack 27u Sâu 600
Mã sp: SH RACK

Liên hệ

Lượt xem: 139
Đặt hàng
SH Rack 27u Sâu 600
SH Rack 27u Sâu 600
Mã sp: SH RACK

Liên hệ

Lượt xem: 99
Đặt hàng
SH Rack 27u Sâu 600
SH Rack 27u Sâu 600
Mã sp: SH RACK

Liên hệ

Lượt xem: 106
Đặt hàng
SH Rack 27u Sâu 800
SH Rack 27u Sâu 800
Mã sp: SH Rack

Liên hệ

Lượt xem: 120
Đặt hàng
SH Rack 27u Sâu 1000
SH Rack 27u Sâu 1000
Mã sp: SH Rack

Liên hệ

Lượt xem: 135
Đặt hàng
HOTLINE 0982968786